Kashmir eller Cashmere som det ibland benämns kommer från underullen på getter som lever i kallt klimat. Den främsta kashmir ullen kommer från högplatåerna kring Himalaya, Inre Mongoliet & Mongoliet.

I och med av endast 2% av världens getter lever under förhållanden som kan producera kashmirull, så är tillgången begränsad och kallas ofta ”Det mjuka guldet”.

1075065781.jpg

När våren kommer så klipps getterna och den fina, mjuka underullen (kashmirrullen) tas om hand och tvättas. Kashmir ger mer värme än vanlig ull. Det behövs ull från fem getter för att väva en scarf.

Vi på Mongolian Highland Design har jobbat med kashmir i generationer. Vi köper endast den finaste kashmir ullen från getterna i Arbas provinsen på den höga platån i Inre Mongoliet. De tillhör producenter som vi väl känner och vi importerar direkt till Sverige. På så sätt garanterar vi den bästa kvalitet.

1341965941.jpg
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon